Gold Fuar

Gold Fuar Hizmetleri

GOLD FUAR HİZMETLER

Fuarcılık Alanında Sunduğuğumuz Hizmetler

Fuarcılık konusunda yapılan araştırmalar göstermektedir ki ihtisas fuarları, pazarlama araştırmalarının gerçekleştirilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Katılımcı firmalar fuar alanında iyi eğitilmiş stand personeli, aktif ve başarılı fuar öncesi ve fuar sırası tanıtım çalışmaları, destek faaliyetleri, dikkat çekici bir sergi dizaynı ve özenle yürütülen fuar sonrası çalışmaları sayesinde rakiplerinden daha başarılı bir konuma geçebilmektedir.Sunduğumuz hizmetleri 3 başlık altında toplayabiliriz.
Tarafımızdan Hazırlanan Standlı Olan Katılımlarda;
Gold Fuar Farkıyla
Sunulan Hizmetler
 • 21 m2’ye kadar 1 masa ve 2 sandalye, 21 m2’ üzeri 2 masa – 4 sandalye temin edilmesi,
 • Tarafımızdan halı alan firmaların, stand altına halılarının yerleştirilmesi,
 • Stand alınlarına yazılacak yazıların hazırlanıp takılması,
 • Standların taşınması, kurulması ve sökülmesi,
 • Fuar alanının iç ve dış aydınlatması ile elektrik bağlanması,
 • Fuar alanına yerleşim sırasında kullanılacak olan vinç ve forklift hizmetinin sağlanması,
 • Dahili anons sisteminin sağlanması,
 • İnternet hizmetleri ücretli olarak verilmesi,
 • Yaka kartı hizmeti verilmesi,
Stand Özel Dekorasyonlu Firmalar;
Gold Fuar Farkıyla
Sunulan Hizmetler
 • Tarafımızdan halı alan firmaların, stand altına halılarının yerleştirilmesi,
 • Fuar alanının iç ve dış aydınlatması ile elektrik bağlanması,
 • Fuar alanına yerleşim sırasında kullanılacak olan vinç ve forklift hizmetinin sağlanması,
 • Dahili anons sisteminin sağlanması,
 • İnternet hizmetleri ücretli olarak verilmesi,
 • Yaka kartı hizmeti verilmesi,
Ziyaretçi ve Katılımcı Genel Hizmetler
Gold Fuar Farkıyla
Sunulan Hizmetler
 • Katılımcıların bilgilerini içeren Fuar Kataloğu'nun hazırlanması ve bastırılması,
 • Ücretsiz İlk yardım hizmetleri,
 • Stand alınlarına yazılacak yazıların hazırlanıp takılması,
 • Restoran ve Cafe hizmetleri,
 • Mescit hizmeti,
 • Açık otopark hizmeti